Browserversie niet ondersteund

Dit programma werkt met Internet Explorer vanaf versie 8.
U lijkt een oudere browserversie te gebruiken. Gebruik is op eigen risico.

Erkende branche-RIE’s

Hier vindt u de erkende branche-RIE's voor de mobiliteitsbranche.
Deze RIE’s zijn bedoeld voor degenen die (mede) belast zijn met arbozorg, de preventiemedewerkers, of bij kleinere bedrijven (minder dan 25 werknemers) de werkgever zelf.

Inloggen

U vult de RIE online in en hij wordt ook online bewaard.
Om ervoor te zorgen dat alleen u, als invuller, toegang hebt tot uw ingevulde RIE('s), hebt u een inlogcode en wachtwoord nodig. Deze ontvangt u binnen een werkdag na aanvragen. Wachtwoord aanvragen
Als u uw wachtwoord bent vergeten en u weet uw gebruikersnaam nog wel, vul dan uw gebruikersnaam in en klik op Wachtwoord vergeten.

Vragen?

Antwoorden op veel gestelde vragen.
Voor technische vragen kunt u bellen met 030 - 2996222 of een e-mail sturen naar servicedesk@itandcare.nl

Verantwoording

De branche-RIE's van RIE Mobiel zijn tot stand gekomen onder coördinatie van de Bedrijfsraad en zijn een initiatief van de volgende werkgevers- en werknemersorganisaties:

Personenautobedrijf, Bedrijfsautobedrijf, Autoverhuurbedrijf, Fiets- en scooterbedrijf, Motorfietsbedrijf, Motorenrevisiebedrijf, Mobiele recreatie en aanhangwagenbedrijf:
BOVAG, FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en De Unie

Tankstations en Wasbedrijven:
BOVAG, Belangenvereniging Tankstations, FNV Metaal, CNV Vakmensen, De Unie en LBV

Takel- en bergingsbedrijven:
BOVAG, Vereniging Berging Mobiliteit, FNV Metaal, CNV Vakmensen en De Unie

Disclaimer
Werkgevers- en werknemerspartijen hebben met grote zorgvuldigheid de risico's en de stand der techniek in de branche verwerkt in deze branche-RI&E's. Dit laat onverlet dat het mogelijk is dat bepaalde risico's of oplossingen die in uw bedrijf aan de orde zijn, niet zijn vermeld in deze branche-RI&E's. Wij wijzen er nadrukkelijk op dat de ondernemer volgens de wet zelf verantwoordelijk is voor de inventarisatie en evaluatie van de risico's.