Welkom bij de Welzijnscheck Onderwijspersoneel

Elk werk brengt risico’s voor de gezondheid met zich mee, ook het werk binnen het primair onderwijs. Het is belangrijk deze risico’s tijdig te signaleren, om gerichte maatregelen te kunnen nemen en uitval te voorkomen. De Welzijnscheck Onderwijspersoneel helpt u daarbij.

De Welzijnscheck Onderwijspersoneel is speciaal ontwikkeld voor zowel lesgevenden als niet-lesgevenden in het primair onderwijs, vrij toegankelijk en kosteloos te gebruiken. Met de Welzijnscheck Onderwijspersoneel voldoet u bovendien aan artikel 18 van de Arbowet:
“Arbeidsgezondheidskundig onderzoek: De werkgever stelt de werknemers periodiek in de gelegenheid een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico's die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich brengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.”

Wilt u over bovenstaande meer informatie? Lees het artikel ‘Inzoomen op de Arbowet’ in R]entree 96.

Zo werkt het
De Welzijnscheck Onderwijspersoneel bestaat uit een (digitale) vragenlijst. Het invullen hiervan duurt gemiddeld 40 minuten. Daarna kan een rapportage worden gegenereerd, waarin eventuele risico’s in kaart zijn gebracht.  Deze uitkomsten kunt u vervolgens gebruiken om de juiste maatregelen in te zetten.

De Welzijnscheck Onderwijspersoneel kan worden ingezet voor een onderzoek op school- of bestuursniveau voor groepen van medewerkers, maar ook individuele medewerkers kunnen er gebruik van maken.

Onderzoek op school- of bestuursniveau
Met de Welzijnscheck Onderwijspersoneel kunt u een breed onderzoek onder (groepen van) medewerkers van een school of bestuur uitvoeren.
Medewerkers die deelnemen aan het onderzoek ontvangen direct na het invullen van de vragenlijst een persoonlijk rapport. De werkgever heeft géén inzage in deze individuele onderzoeksgegevens.
De school of het bestuur kan bij voldoende deelnemers een geanonimiseerde groepsrapportage genereren. Bij onvoldoende deelnemers kan dit niet; deze restrictie is ingebouwd om de individuele anonimiteit te waarborgen.

Let op! Vanwege de benodigde deskundigheid kan een school of bestuur zo'n onderzoek het beste uitbesteden. De interpretatie van de resultaten vergt namelijk specifieke deskundigheid (van een A&O deskundige en/of bedrijfsarts). Daarnaast werken medewerkers ook eerder mee als een onderzoek door een externe onderzoeker wordt uitgevoerd, omdat de anonimiteit richting werkgever dan wordt gewaarborgd.

Om een breed onderzoek te starten, moet de onderzoeker een inlogcode aanvragen voor de Welzijnscheck Onderwijspersoneel.
Klik hier om een inlogcode als onderzoeker aan te vragen.

Individueel onderzoek
Het is ook mogelijk om de Welzijnscheck Onderwijspersoneel als individu in te vullen, dus los van een onderzoek via de school of het bestuur. Wilt u de Welzijnscheck Onderwijspersoneel individueel invullen, klik dan hier. Na afloop van het invullen van de vragenlijst kunt u uw persoonlijke rapport genereren.

Let op! Vergeet niet om dit rapport direct op te slaan op uw eigen computer. Het rapport wordt niet bewaard.

Meer informatie
Meer informatie over de Welzijnscheck Onderwijspersoneel vindt u op www.vervangingsfonds.nl.

De Welzijnscheck Onderwijspersoneel is een product van het Vervangingsfonds. De vragenlijst is ontwikkeld door TNO Kwaliteit van Leven. De internettoepassing is ontwikkeld en wordt beheerd door IT&Care.

Browserversie niet ondersteund

Dit programma werkt met Internet Explorer vanaf versie 8.
U lijkt een oudere browserversie te gebruiken. Gebruik is op eigen risico.

Voor algemene en inhoudelijke vragen kunt u terecht bij het Arbo Advies Centrum Primair Onderwijs van het Vervangingsfonds (aacpo@vfpf.nl, 045-5798181).


Voor technische vragen over de software kunt u contact opnemen met IT&Care (helpdesk@humancapitalcare.nl, 040-2601207).